Petra Kaminen Mosherin taide keskittyy väreihin ja muotoihin lähtökohtanaan usein luonto tai ihmishahmot. Hän maalaa mieluiten öljyväreillä, hajottaen ensin alkuperäisen aiheensa perusväreihin ja -muotoihin, ja rakentaen sitten niistä uuden abstraktin “maiseman”. Harkitun pikkutarkasti rajatut tasaiset väripinnat muodostavat harmonisen kokonaisuuden, joka ensisilmäyksellä saattaa vaikuttaa jopa triviaalilta. Värien, sävyjen ja kaarien vuoropuhelu yksityiskohdissa kuitenkin tarjoaa aina uutta löydettävää, ja ajan mittaan kokonaisuuskin saattaa muuttaa muotoaan katsojan mielessä; abstraktista maisemasta voi löytyä elävä hahmo, tai hahmo vaihtua toiseksi. Toisinaan taas puhdas abstrakti estetiikka vie voiton alkuperäisestä inspiraation lähteestä.

Kaminen Mosherin tauluja on kuvattu mm. koloristisiksi, neotraditionalistisiksi, ja lyyrisiksi abstraktioiksi. Sanat ovat kuvaavia, mutta omaperäisen tyylinsä takia hänen taidettaan on vaikea lokeroida mihinkään tiettyyn yksittäiseen koulukuntaan tai suuntaukseen.

Väriabstraktien töiden vastapainona Kaminen Mosherin muotokuvat ovat elävän uskollisia malleilleen, olematta kuitenkaan fotorealistisia. Tiukan klassinen figuratiivinen koulutus, kyky erottaa ihmisen oleelliset hahmon ja luonteen määrittelevät piirteet, ja esteettinen näkemys kantavat hedelmää hänen teoksissaan.

Kaminen Mosherin uusimmat figuratiiviset työt ovat osa prosessia, jossa hän hakee saamansa klassisen muotokuvakoulutuksen ja lyyrisen abstraktin tyylin synteesiä. Hän pyrkii tulkitsemaan mallin olemusta ja luonnetta sekä hetken tunnelmaa väreillä, muodoilla ja valolla, ja niiden vuorovaikutuksella. Hän tahtoo muotokuviensa olevan sekä tunnistettavia tutkielmia kohteestaan että puhtaan esteettisestä näkökulmasta mielenkiintoisia taideteoksia.